CC Handlesenter

En ny tidsalder begynner når CC Drammen, som et av Norges eldste kjøpesenter nå skal utvikles. I likhet med Drammensregionen, så vokser også CC Drammen. For at vi fortsatt skal være en attraktiv møteplass med et godt utvalg av butikker og nye tjenester bygger vi nå ut senteret. Det nye CC Drammen skal både tilby storhandel og småhandel. 
CC Drammen skal bygges etter Breeam standard, som stiller en rekke miljøkrav til utbygger knyttet opp imot alt fra materialvalg til lavere utslipp og innemiljø. 

Byggrent startet på dette prosjektet i august 2016. Vi startet med vask av himling, ventilasjon og vinduer før vi gikk over til byggvask av hele bygget. Et stort prosjekt som ga sine utfordringer med mange ulike lokaler med ulike overflater. Prosjektet ble fullført og overlevert november 2017.