Ny Horten videregående skole

7. juli 2016 ble det klart at Vestfold fylkeskommune hadde valgt Veidekke Entreprenør AS som vinner av anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole med sitt konsept «MOTUS». Den nye skolen skal bygges i Lystlunden Nord og dimensjoneres for 1200 elever.

Veidekke sitt konsept er et skolebygg som er kompakt og rasjonelt med bruk av den nordøstlige del av tomten som tilpasser seg i parken og inn mot idrettsanlegget på en god måte. Prosjektet Ny Horten videregående skole har ambisjon om å oppnå gode miljø- og klimaløsninger gjennom innovative løsninger. Bygget skal være nyskapende og fremtidsrettet mhp. energi, ventilasjon og miljøløsninger. 

Målsettingen er å oppføre skolen som et PLUSSHUS i henhold til Future built sin definisjon BREEAM-NOR miljøklassifiserings metode følges, og det er et mål å oppnå høyeste klassifisering; Outstanding. 

Skolen skal stå ferdig i 2019 og tas i bruk ved skolestart samme høst.