Fasadevask

Fasaden er bedriftens førsteinntrykk, som er veldig viktig for bedriftens potensielle og eksisterende kunder.

Gi et godt inntrykk bedriften og ha en flott fasade. 


Vi utfører fasaderenhold sammen med våre samarbeidspartnere. 
De fleste av våre renholdere har liftsertifikat.