Holmestrand togstasjon

Holmestrands nye jernbanestasjon ligger inne i en gigantisk fjellhall. Det er heis fra toppen av Holmestrandfjellet, 70 meter ned til stasjonshallen. Utenfor er det kollektivterminal og parkering. Det er to innganger til stasjonen. Den søndre inngangen ligger nærmest sentrum. Den nordre ligger litt lengre unna, men har kollektivterminal og parkering.

Hallen har fire spor og to plattformer. Den er ca 870 meter lang, 30 meter bred og fra toppen av skinnene til innvendig tak er det ca 12 meter. Plattformene er ca 250 meter lange.Så vidt vi vet blir dette den første togstasjonen i verden som kombinerer plattformer og tog som kjører gjennom i 250 kilometer timen gjennom stasjonen 

Byggrent startet på dette prosjektet november 2016 med ansvaret for byggvask på hele stasjonen. Prosjektet ble fullført og overlevert januar 2017.