Kontorer og lokaler

Vi kan tilby utførelse av daglig eller ukentlige renhold etter moderne metoder for bedriftsmarkedet. Vi legger vekt på at renholdsplaner og oppfølgingsrutiner er tilpasset hvert oppdrag og at det tilfredsstiller kundens ønsker og behov.

Regelmessig og profesjonelt utført renhold forlenger levetiden på inventar og bygninger, og reduserer de totale vedlikeholdskostnader. I tillegg vil det også gi et godt førsteinntrykk for både eksisterende og potensielle kunder,  øke trivselen for de ansatte i lokalet, og redusere sykefraværet.

Vi utfører også smitterenhold for covid -19!