Lindhøy barnehage

Barnehagen med seks avdelinger og plass til 106 barn blir en sentral del av Lindhøy oppvekstsenter i Tjøme-området.
Grunnarbeidene på Lindhøy har pågått siden februar og oppstart skjer i disse dager. Med grunnsteinen på plass kan selve byggingen starte, og barn og ansatte skal etter planen ta i bruk barnehagen i januar 2018. 

Bygget blir reist med prefabrikkerte tre elementer der både tak, gulv og vegger kommer ferdig produserte og isolerte til byggplassen. Bruk av prefabrikkerte elementer sikrer både selve byggkvaliteten og en effektiv fremdrift. 
Lindhøy barnehage bygges på en vel ni mål stor tomt, og selve bygget vil ha en størrelse på BRA 1320 m2, BTA 1574 m2. Oppvarmingen av bygget er vannbåren varme i gulv samt fjernvarme. Det blir også montert solcellepaneler på tak som vil gi ekstra strøm til drift av bygget

Byggrent startet på dette prosjektet i oktober med vask over himling, byggvask og til slutt toppvask. Prosjektet ble fullført og overlevert desember 2017.