Revetal ungdomsskole

Ny ungdomsskole i Revetal. Skolen skal dimensjoneres for 450 elever. Bruttoareal er på 4.900 m2. Byggefasen skal gjennomføres som totalentreprise. Et eksisterende skolebygg skal rives og erstattes med en ny flerbrukshall på 2.400 m2. 

I tillegg skal eksisterende svømmehall og en annen mindre skolebygning rehabiliteres. Under utførelse rettes fokus mot riktig kvalitet og utførelse, slik at dette kommer den framtidige driftsfasen til gode.

Byggrent startet på dette prosjektet i april 2017. Først med utleie av hjelpemannskap til støvsuging og rydding. Så startet vi med vask over himling før byggvask, samt at vi tok en rekke støvmålinger av bygget. 

Prosjektet ble fullført og overlevert august 2017.