Holmestrand svømmehall

Etter at Gjøklep ungdomsskole er blitt fornyet, har entreprenøren gått løs på svømmehallen og idrettshallen, som er et eget prosjekt i forbindelse med hel-renoveringen av skolen. Kostnadene for denne delen er beregnet til 14,2 millioner kroner. 

For få år siden ble svømmebassenget "lappet" for lekkasjer og satt i noenlunde stand. Nå gjennomgår både svømmehallen og idrettshallen en hel-renovering som skal holde i 30 år. Vinduene byttes ut og nytt ventilasjonsanlegg monteres. Alle dusjanleggene og alle garderobene skal også få en ansiktsløftning. 

Byggrent startet på dette prosjektet i oktober med nedvask og byggvask av svømmehallen og garderobene. Prosjektet ble fullført og overlevert i november 2017.