Fagerlund studenthybler

Siden etterspørselen er så stor, skal Veidekke bygge 160 studentboliger på Bakkenteigen på Borre. Prosjektet er i gang og etter planen skal det stå ferdig mot sommer/høst 2018.

Boligene skal fordeles mellom kollektiv, der felles kjøkken og oppholdsrom vil omkranses av hybler med eget bad, og med egne kjøkken. Sistnevnte er spesielt etterspurt av studentene selv. Nybygget, som etter planen blir fem etasjer høyt, skal også inneholde noe næringsvirksomhet på bakkeplan, primært til bruk for høyskolen.

Disse byggene er robuste og med godt inneklima som bidrar til å heve studentenes bokvalitet og bomiljø.
Det er planlagt felles uteoppholdsareal på byggets vestside (mot Idrettsbygget), som vil bidra til å skape økt aktivitet på denne siden av campus også på ettermiddag og kveld.

En integrert støyskjerm i glass, vil gi bygget en dobbel fasade mot sør, øst og nord. Sammen med friskluftinntak i boligene og solavskjerming på utsatte områder, vil disse tiltakene sørge for godt inneklima og redusert støy fra Raveien.

Byggrent har nylig signert kontrakt med Veidekke om byggrenhold, som etter planen skal starte opp rundt påske 2018 og overleveres til sommer/høst 2018.